מנויים ב"איזי"...

 
 
*בכפוף לתנאי המקום
*הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה
*הכרטיס מוגבל לשני ניקובים ביום
*תוקף הכרטיס דצמבר 2010
*הכרטיס תקף בשלושת האתרים
*הכרטיס תקף בצירוף תעודת זהות של בעל המנוי